In Hồng Hà

HÓA ĐƠN VAT NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP PHÁP, HỢP LÝ, VÀ HỢP LỆ?

Hóa đơn VAT như thế nào là hợp pháp?

- Hóa đơn đã được DN làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn và còn giá trị sử dụng (Nếu là hoá đơn GTGT đặt in)

- Hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành và được cơ quan thuế cung cấp cho các DN (Nếu là hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng phải đi mua của cơ quan thuế)

- Hoá đơn do DN tự in theo mẫu quy định và đã được cơ quan thuế chấp nhận cho sử dụng. (Nếu hoá đơn tự in)

- Hay các loại hoá đơn, chứng từ đặc thù khác được phép sử dụng.

 

hóa đơn vat

Mẫu hóa đơn vat hợp pháp, hợp lý, hợp lệ

 

Để kiểm tra tính hợp pháp của hoá đơn VAT, các bạn có thể tra cứu theo cách sau:

- Tra cứu xem DN đó có đang hoạt động hay không, có tạm dừng kinh doanh hoặc đang bỏ trốn hay không.

- Tra cứu xem hoá đơn đó thông báo phát hành chưa
  

Hóa đơn VAT như thế nào là hợp lệ?

- Hóa đơn VAT hợp lệ là trên hoá đơn phải ghi đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu như:

+ Ghi rõ ngày tháng năm phát hành, họ tên, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán, hình thức thanh toán là gì (tiền mặt hoặc chuyển khoản), tên hàng hóa địch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế suất, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng số tiền thanh toán; chữ ký người mua, người bán. Có dấu của công ty bên bán.

+ Nếu không có chữ ký của GĐ thì phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo vào bên trên góc trái hóa đơn, người được ủy quyền ký vào đây.

+ Hoá đơn được lập theo đúng các Nguyên tắc theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Hóa đơn VAT như thế nào là hợp lý

- Hóa đơn hợp lý nội dung trên hóa đơn đó có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi được cấp phép trên GPKD của DN.

Bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được đặt in hóa đơn gtgt với mẫu hợp pháp, hợp lý và hợp lệ

Thong ke