This is an example of a HTML caption with a link.
Bạn đang xem: Trang chủ > In phiếu thu chi

In biểu mẫu, phiếu thu chi  

 Căn cứ vào các chứng từ gốc và kế hoạch thu chi đã được duyệt, kế toán thanh toán lập Phiếu thu, chi theo mẫu quy định của Công ty. Vậy phiếu thu chi là gì? Dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về phiếu thu chi

in-phieu-thu-chi-hoa-don-ban-hang

a) Phiếu thu:

Là chứng từ thu ti